Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2018

1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viaSylvka Sylvka
4885 fd59 500
Reposted fromidzswojadroga idzswojadroga viaSylvka Sylvka
Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
7607 b473
Reposted fromquirk quirk viaSylvka Sylvka
1953 1bf9 500
Reposted fromsavatage savatage viaSylvka Sylvka
3267 b4ac 500
Kiss of Freedom at Plaça d'Isidre Nonell, Barcelona 
Reposted fromSylvka Sylvka
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSylvka Sylvka
0234 0365 500
Reposted frompietrenko pietrenko viakubalarson kubalarson
1524 eb27 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakubalarson kubalarson

November 19 2017

5134 22f8 500
Reposted fromFero Fero viadarksideofthemoon darksideofthemoon
0765 321b
5490 04c8
Reposted fromdivi divi viaintotheblack intotheblack
4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaintotheblack intotheblack

November 15 2017

Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viabylejaka bylejaka
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaintotheblack intotheblack
9543 2f0c
Reposted bypoolunhope24
3046 c330
Reposted fromkarahippie karahippie viawatdafak watdafak
7052 3928
Reposted fromstarryeyed starryeyed
2412 27e5 500

bruwho:

@oxford_uk

Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...