Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

0438 2957
Reposted fromcalifornia-love california-love viadzony dzony

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viabylejaka bylejaka
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabylejaka bylejaka
1132 8ad6
4116 7b70
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viastarryeyed starryeyed
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
0200 d094
Reposted fromdrobnostki drobnostki viastarryeyed starryeyed
laura<3
Reposted fromnikotyna nikotyna viastarryeyed starryeyed
5090 be4b 500
1970 9f68 500

mrvalography Franklin Falls Trail

Reposted fromessenceofnature essenceofnature viadzony dzony
1712 174e 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadzony dzony

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viabylejaka bylejaka
Wendy, słuchaj, Wendy! Zamiast spać w swoim głupim łóżku, mogłabyś fruwać ze mną gdzieś wysoko i mówić śmieszne rzeczy gwiazdom!
— Piotruś Pan
Reposted frommarysia marysia viabylejaka bylejaka
4759 5b77 500
Reposted fromsnufkin snufkin viadzony dzony
Found myself in a living room
Surrounded by people I don't even know
I can count all my friends with a single hand
Watching me like I got something to show
— Tender - Violence
Reposted fromintotheblack intotheblack
6957 f22d 500
Reposted bymargerydeleinnysqui

May 29 2017

4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viakubalarson kubalarson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl